Problémy s připojením k chytrému televizoru: snadná řešení Wi-Fi

Chytré televizory se v posledních letech staly oblíbenou volbou pro zábavu a umožňují uživatelům přístup ke streamovacím službám, živému televiznímu vysílání a dalším funkcím bez dalších zařízení. Jedním z častých problémů, se kterými se uživatelé mohou setkat, je však problém s připojením televizoru k síti Wi-Fi.

Pokud má váš Smart TV potíže s připojením k síti wifi, můžete vyzkoušet několik jednoduchých řešení.

Nejprve se ujistěte, že vaše síť wifi funguje správně, a to tak, že zkontrolujete, zda se mohou připojit ostatní zařízení. Dále zkontrolujte, zda je televizor v dosahu směrovače wifi, abyste zajistili silný signál wifi. Přejděte do nastavení sítě televizoru a ujistěte se, že tam nejsou žádné chybové zprávy.

Pokud máte podezření, že nastavení wifi televizoru není správně nakonfigurováno, zkuste je obnovit na výchozí nastavení. Kromě toho můžete zkusit restartovat televizor i router wifi. Pokud tato řešení nepomohou, budete se možná muset obrátit na výrobce televizoru nebo poskytovatele internetových služeb a požádat o další pomoc.

Než tak ale učiníte, mám zde další kroky, které vám pomohou problém vyřešit. Přečtěte si další informace.

Proč se můj chytrý televizor nechce připojit k internetu?

Existují dvě možné příčiny neschopnosti televizoru připojit se k internetu: jednou je problém s internetovým připojením a druhou je problém s modemem nebo televizorem.

První příčinou by bylo vaše internetové připojení; pokud jej televizor nedokáže spolehlivě udržet dostatečně dlouho, může předpokládat, že připojení není dostatečně silné, a odmítne se připojit.

Druhou možností je, že váš modem brání televizoru v připojení k síti Wi-Fi nebo že se televizor domnívá, že připojení je nesprávně nakonfigurováno.

Proč se můj chytrý televizor nechce připojit k síti Wi-Fi?

Důvodů, proč se chytrý televizor nechce připojit k síti Wi-Fi, může být několik, např:

Slabý nebo nestabilní signál
Nesprávné nastavení Wi-Fi
Problém s internetovým připojením
nesprávné heslo k síti Wi-Fi
Maximální počet připojení směrovače
Poškozený směrovač/modem
Nevyřízené účty za připojení k internetu
Faktory, proč se chytrý televizor připojil k internetu

Níže jsou uvedeny některé z obvyklých problémů, na které je třeba se zaměřit. Je také možné, že nastavení DHCP televizoru je vypnuté, což mu brání v připojení k síti.

Chcete-li problém vyřešit, zkuste restartovat televizor a směrovač, zkontrolovat nastavení wifi, přepnout nastavení DHCP a kontaktovat podporu pro další pomoc.

Jak přimět televizor, aby rozpoznal síť Wi-Fi?

Níže jsou popsány některé způsoby opravy, pokud se televizor Smart TV nechce připojit k síti Wifi:

Zkontrolujte připojení k internetu

Jednou z nejčastějších příčin nepřipojení televizoru Smart TV k síti Wi-Fi je problém s připojením k internetu. Před řešením problémů s nastavením wifi televizoru je nezbytné zkontrolovat, zda internetové připojení funguje správně.

Můžete zkontrolovat, zda se k internetu mohou připojit i jiná zařízení, například notebooky nebo chytré telefony.

Pokud se jiná zařízení nemohou připojit k internetu, může být problém v poskytovateli internetových služeb nebo ve směrovači a měli byste je kontaktovat a požádat o pomoc. Pokud připojení k internetu funguje správně, můžete vyřešit problém s nastavením wifi v televizoru.

Zkontrolujte připojení

Colorful RJ45 cables. Colorful RJ45 cables.
Zkontrolujte kabelové připojení. Zkontrolujte, zda nejsou přerušené kabely!

Diagnostika připojení je při řešení problémů s televizorem Smart TV, který se nechce připojit k síti wifi, zásadní. Jedním ze způsobů diagnostiky připojení je kontrola stavu sítě televizoru.

Ten obvykle najdete v nabídce televizoru v části nastavení sítě nebo wifi. Zde můžete zkontrolovat sílu signálu wifi a zjistit, zda je televizor připojen k síti wifi.

Dalším způsobem diagnostiky připojení je kontrola nastavení směrovače, například počtu připojených zařízení a síly signálu wifi. To může pomoci identifikovat problém se směrovačem nebo zda je televizor jediným zařízením, které má problémy s připojením k síti wifi.

Můžete také zkontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizace firmwaru pro směrovač nebo televizor, které by mohly problém vyřešit.

Podívejte se na můj další článek o tom, jak vyměnit napájecí kabel chytrého televizoru?

Restartujte televizor

Restartování televizoru Smart TV je jednoduché řešení, které může pomoci vyřešit problém s připojením k síti wifi. Když zařízení restartujete, odstraníte tím všechny dočasné problémy, které mohou být příčinou problému. Chcete-li televizor restartovat, odpojte jej od zdroje napájení a počkejte několik minut, než jej znovu zapojíte.

Po restartování televizoru se znovu připojte k síti wifi. Doporučujeme také restartovat router, protože to může pomoci odstranit dočasné problémy se sítí.

Tento jednoduchý krok může často vyřešit problém s připojením a váš Smart TV bude opět online. Restartování televizoru a směrovače jako první krok řešení potíží, než přejdete k pokročilejším metodám řešení potíží, je dobrý nápad.

Restartování směrovače

Restartování směrovače je dalším jednoduchým řešením, které může pomoci vyřešit problém s wifi připojením k televizoru Smart TV. Při restartování směrovače se odstraní všechny dočasné problémy, které mohou být příčinou problému. Postup restartování směrovače:

  • Odpojte router od zdroje napájení.
  • Před opětovným zapojením počkejte několik minut.
  • Po restartování směrovače znovu připojte televizor Smart TV k síti Wi-Fi.

Doporučujeme také restartovat televizor, protože to může pomoci odstranit případné dočasné problémy se zařízením. Tento jednoduchý krok často vyřeší problém s připojením a televizor Smart TV bude opět online. Restartování televizoru a směrovače jako první krok řešení potíží, než přejdete k pokročilejším metodám řešení potíží, je dobrý nápad.

Změna nastavení DHCP

Jedním z možných řešení pro televizor Smart TV, který se nechce připojit k wifi, je přepnutí nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) televizoru. Protokol DHCP se používá k automatickému přidělování IP adres zařízením v síti.

Pokud je nastavení DHCP na televizoru vypnuté, nemusí být možné se připojit k síti wifi. Chcete-li zkontrolovat a aktualizovat nastavení DHCP v televizoru, přejděte do nabídky televizoru a vyhledejte možnost nastavení sítě nebo wifi. Zde byste měli mít možnost zobrazit a upravit nastavení DHCP.

Zkuste vypnout a zapnout funkci DHCP nebo ji nastavit na automatickou. Tento jednoduchý krok často vyřeší problém s připojením a Smart TV bude opět online.

Stojí za zmínku, že nastavení DHCP se obvykle nachází v nabídce televizoru v nastavení sítě, ale může se lišit v závislosti na značce a modelu televizoru. Proto doporučujeme nahlédnout do uživatelské příručky, kde najdete podrobné pokyny.

Resetování televizoru

Obnovení továrního nastavení televizoru Smart TV může účinně vyřešit problém s připojením k síti Wi-Fi. Tento proces vymaže všechna osobní nastavení a předvolby, včetně nastavení wifi a síťových připojení, takže je budete muset nastavit znovu.

Chcete-li obnovit tovární nastavení televizoru, přejděte do nabídky televizoru a vyhledejte možnost obnovení nebo továrního nastavení.

Nezapomeňte se podívat do uživatelské příručky ke konkrétnímu modelu televizoru, kde najdete pokyny, jak to provést. Je důležité si uvědomit, že resetováním televizoru se vymažou veškerá osobní nastavení, včetně nastavení wifi a síťových připojení, takže je budete muset po resetu znovu nastavit. Tento krok může často problém s připojením vyřešit a televizor Smart TV opět zprovoznit.

Resetování směrovače

White modem in yellow background. White modem in yellow background.
Zkuste resetovat směrovač. Je třeba hledat pin!

Obnovení továrního nastavení směrovače může účinně vyřešit problém s připojením k síti Wi-Fi v televizoru Smart TV. Tento proces vymaže všechna osobní nastavení a předvolby, včetně nastavení wifi a síťových připojení, takže je budete muset nastavit znovu.

Chcete-li resetovat router, obvykle najdete na zadní straně routeru malé tlačítko s nápisem „reset“, které stiskněte a několik sekund podržte, nebo se podívejte do uživatelské příručky, kde najdete konkrétní pokyny. Pokud tam žádné malé tlačítko není, hledejte malou dírku pro špendlík, kterou byste měli použít.

Je důležité si uvědomit, že resetování routeru vymaže veškerá osobní nastavení, včetně wifi a síťových připojení, takže po resetu je budete muset nastavit znovu.

Kromě toho budete muset znovu nastavit všechna zařízení připojená k routeru, například Smart TV. Tento krok může často vyřešit problém s připojením a váš Smart TV bude opět online.

Zavolejte na Help Desk

Pokud žádné z výše uvedených řešení nevyřešilo problém s připojením k síti Wi-Fi u televizoru Smart TV, bude možná nutné kontaktovat výrobce nebo poskytovatele internetových služeb a požádat o další pomoc. Mohou vám poskytnout další kroky k řešení problémů nebo aktualizace softwaru, které pomohou problém vyřešit.

Při kontaktování podpory je dobré mít po ruce model a sériové číslo televizoru a všechny kroky k odstranění potíží, které jste již provedli.

Mohou také získat vzdálený přístup k vašemu televizoru, aby mohli zkontrolovat a odstranit případné problémy. Pokud se problém týká vašeho poskytovatele internetových služeb, může být schopen zkontrolovat stav vašeho připojení a vyřešit případné problémy na své straně. Kontaktováním podpory lze často problém s připojením vyřešit a televizor Smart TV opět zprovoznit.

Nepřipojuje se televizor se systémem Android k síti Wifi? Postupujte podle tohoto videa.

Toto jednoduché video na serveru Youtube vám pomůže připojit televizor se systémem Android k síti Wifi.

Často kladené otázky (FAQ)

Proč se můj televizor LG nepřipojí k síti Wifi?

Stejně jako jsme to udělali dříve, měli byste televizor LG resetovat, pokud má problém s připojením k wifi. Nahrajte ji a nechte ji minutu nebo dvě stát. Stiskněte tlačítko napájení alespoň na 30 sekund. Znovu připojte televizor LG a wifi by nyní měla fungovat.

Přečtěte si můj další článek, kde najdete další tipy: Řešení problémů s televizorem LG bez signálu.

Proč se můj televizor Samsung najednou nepřipojuje k síti Wi-Fi?

K problémům s připojením může vést několik věcí, například starý firmware nebo prostě potřebuje reset.

Zkontrolováním sítě Wi-Fi, ujištěním, že je televizor v dosahu směrovače a že je signál Wi-Fi silný, správnou konfigurací nastavení Wi-Fi, obnovením výchozího nastavení Wi-Fi, restartováním televizoru i směrovače, přepnutím nastavení DHCP a kontaktováním podpory můžete televizor Smart TV v krátké době opět připojit.

Proč mi na smartphonu funguje Wi-Fi, ale na televizoru ne?

Pokud doma používáte dva modemy nebo směrovače, zkontrolujte připojení televizoru a smartphonu. Jsou připojeny ke stejnému internetovému zařízení? Pokud ne, připojte televizor k místu, kde je připojen smartphone, a zároveň proveďte reset napájení nefunkčního směrovače.

Stačí jej odpojit od kabelu a zopakovat kroky, o které jsem se podělil dříve.

Závěr

Chytrý televizor, který se nechce připojit k síti Wi-Fi, může být nepříjemný, ale problém může pomoci vyřešit několik jednoduchých řešení.

Chcete-li opravit televizor, který se nepřipojuje k internetu, zkontrolujte, zda vaše internetové připojení funguje správně. Pokud se ostatní zařízení mohou připojit k internetu, zkuste restartovat televizor a směrovač, zkontrolovat nastavení wifi, přepnout nastavení DHCP a obnovit tovární nastavení televizoru.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na výrobce nebo poskytovatele internetových služeb a požádejte o další pomoc.

Je nezbytné vyzkoušet tato řešení postupně, protože některá z pozdějších řešení mohou být pokročilejší a vyplatí se nejprve vyloučit ta jednodušší.

Konkrétní pokyny k provedení těchto kroků při řešení problémů naleznete v uživatelské příručce, protože postup se může lišit v závislosti na značce a modelu televizoru.

Další články

  • Umí televizor Samsung používat zoom? (včetně řešení)
  • Lze používat vlastní modem s internetem AT&T?
  • Jak resetovat dálkový ovladač televizoru Samsung (zjistěte)

Kliknutím sem zobrazíte verzi vizuálního příběhu tohoto článku.

Nenávidět – automatizovat