Směrovač Xfinity: Bliká oranžové světlo? Opravy, které fungují

Když se musíme vypořádat s četnými záhadnými chybami, které přicházejí s internetovými routery, může se často zdát, že náš poskytovatel internetových služeb dává jen málo víc než bolest.

Je to jen o to horší, že mnoho poskytovatelů internetových služeb ovládá celé geografické oblasti, takže je téměř nemožné určit dostupné alternativy.

Vypořádat se s nefunkčním routerem nebo modemem je jednou z nejvíce frustrujících zkušeností, zejména s ohledem na skutečnost, že jste za danou položku již zaplatili.

Blikající oranžová kontrolka signalizující nemožnost přístupu k internetu je běžným problémem a pro společnost Xfinity není ničím novým. Pokud se s ní setkáte, znamená to, že váš směrovač právě aktualizuje svůj firmware. Ta by měla být provedena po 15 minutách. Zapojte jej a z, pokud oranžová kontrolka do té doby nezmizí.

Projdeme si všechny možnosti, které nás napadají, jak tento problém trvale vyřešit, abychom minimalizovali monotónní pulzování ve vašich spáncích.

Proč Xfinity Wifi bliká oranžově?

To jasně naznačuje, že nemáte přístup k internetu. Může to být způsobeno použitím přerušených kabelů nebo špatnou konfigurací připojení k síti LAN. V této situaci se poraďte s poskytovatelem internetových služeb ohledně problému „Xfinity Router bliká oranžově bez internetu“.

A lot of routers and ethernet cables A lot of routers and ethernet cables

A lot of routers and ethernet cables

Co znamená oranžově blikající kontrolka na modemu nebo směrovači Xfinity?

Než se dozvíte, jak ji opravit, měli byste nejprve pochopit, co znamená blikající oranžová kontrolka na modemu a směrovači Comcast Xfinity.

Blikající oranžová kontrolka na modemu nebo směrovači Comcast Xfinity obvykle znamená, že se provádí aktualizace. Občas se však zasekne, stále oranžově bliká a ruší vaše internetové připojení.

Příčin je celá řada a jsou uvedeny níže:

  • Zařízení má problémy s připojením k internetu.
  • Zařízení má potíže s připojením k síti a komunikací s jinými zařízeními.
  • Firmware nebo software má problém.

Pokud se potýkáte s některým z těchto problémů, nedělejte si starosti. Můžete provést různé akce a pokusit se problém vyřešit.

Jak opravit oranžové blikání WiFi?

Existují různé kroky, které můžete při opravě Wi-Fi provést sami. Pokud jste technicky zdatní, nebudete mít problém postupovat podle těchto oprav blikání oranžové kontrolky na modemu Comcast Xfinity:

Nechte aktualizaci dokončit instalaci

Indikátor nakonec přestane blikat oranžově a změní barvu na bílou nebo modrou, pokud se váš modem nebo směrovač právě aktualizuje. Doba, která je k tomu zapotřebí, závisí na velikosti aktualizace.

Proto byste v případě, že vidíte oranžově blikající kontrolku, měli nejprve počkat, zda se změní na bílou nebo modrou. Pokud se tak nestane, pokračujte dalším postupem.

Zkontrolujte, zda je ve vaší oblasti výpadek poskytovatele internetových služeb

Pokud se váš modem nebo směrovač zasekl na oranžově blikajícím indikátoru, může ve vaší oblasti dojít k výpadku proudu. To platí zejména v případě, že kontrolka na modemu/směrovači bliká již delší dobu.

Chcete-li zjistit, zda se jedná o tento případ, navštivte webové stránky Centra stavu služeb Comcast Xfinity. Zde můžete zjistit, zda ve vašem okolí nedochází k výpadkům, které by mohly být příčinou problému.

Pokud ve vašem okolí nejsou žádné výpadky, následuje restartování modemu nebo směrovače.

A Phillips Internet router A Phillips Internet router

A Phillips Internet router

Restartování směrovače nebo modemu

Dalším krokem je restartování zařízení, pokud kontrolka na modemu nebo směrovači stále bliká oranžově. Tím lze často problém vyřešit a obnovit provoz.

Modem nebo směrovač jednoduše odpojte ze zásuvky a znovu jej zapojte, abyste jej restartovali. Po úplném spuštění zkontrolujte, zda oranžová kontrolka stále bliká. Pokud stále bliká, je vhodné zařízení resetovat.

Resetování modemu nebo směrovače

Pokud restartování modemu nebo směrovače problém nevyřešilo, bude možná nutné jej resetovat. Tím se obnoví výchozí tovární nastavení a měly by se odstranit případné problémy se softwarem nebo firmwarem, které mohou být příčinou problému.

Najděte na modemu nebo směrovači tlačítko reset a stisknutím jej restartujte. Obvykle se nachází na zadní straně modemu nebo směrovače.

Tlačítko najděte a poté jej stiskněte a podržte po dobu 30 sekund. Po 30 sekundách tlačítko uvolněte a sledujte, zda se přístroj restartuje.

Po úspěšném restartování se podívejte, zda oranžová kontrolka stále bliká. Pokud ano, můžete zkontrolovat několik dalších věcí, než se obrátíte na společnost Comcast s žádostí o pomoc.

Můj vlastní problém s blikající oranžovou kontrolkou jsem vyřešil resetováním zařízení. Jakmile bylo opět online, můj modem/směrovač potřeboval nainstalovat nové aktualizace firmwaru.

Zde je úplný návod, jak resetovat modem Xfinity.

Zkontrolujte připojení a kabely

Pokud na modemu nebo směrovači bliká oranžová kontrolka, může být na vině uvolněný kabel nebo špatné připojení.

V prvním kroku zkontrolujte všechny kabely, které se připojují k modemu nebo směrovači. Zkontrolujte, zda jsou všechny pevně a bezpečně připevněny.

Poté je třeba zkontrolovat propojení mezi zařízeními. Pokud používáte ethernetový kabel, ujistěte se, že je zasunut do příslušného portu na obou zařízeních. Měli byste také zkusit kabel odpojit a znovu zapojit.

V neposlední řadě zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení v dosahu modemu nebo směrovače, pokud využíváte bezdrátové připojení. Pokud tomu tak není, nemusí se správně připojit.

Pokud jste ověřili všechny kabely a připojení a kontrolka stále bliká oranžově, zkuste k němu připojit notebook pomocí kabelu Ethernet.

Zkuste připojení k síti Ethernet

Zkuste připojit modem nebo směrovač k počítači nebo jiným zařízením pomocí ethernetového připojení, pokud s ním stále máte problémy.

Tím, že obejdete případné problémy s bezdrátovým připojením, můžete následně vyloučit potíže s připojením k bezdrátové síti.

Po připojení modemu nebo směrovače k počítači nebo jiným zařízením pomocí kabelu Ethernet zkontrolujte, zda kontrolka stále bliká oranžově. Pokud problém přetrvává, může být problém v samotném modemu nebo směrovači.

A close-up on the ethernet cable ports A close-up on the ethernet cable ports

A close-up of the ethernet cable ports

Kontaktujte zákaznický servis společnosti Comcast

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené způsoby opravy, ale kontrolka modemu nebo routeru stále bliká oranžově, měli byste se obrátit na zákaznickou podporu společnosti Comcast Xfinity a požádat o další pomoc.

Budou vám schopni pomoci s odstraněním problému a obnovením internetového připojení.

Kromě toho zajistí návštěvu technika, který situaci vyhodnotí a problém vyřeší, pokud se ho nepodaří vyřešit po telefonu.

Často kladené otázky (FAQ)

Co znamená, když na směrovači Xfinity svítí oranžová blikající kontrolka?

Pokud na routeru Xfinity bliká oranžová kontrolka, může se jednat o hardwarový problém nebo o nedostatečný signál dosahující k modemu. Po srovnání signálu se zpočátku změní na bílé světlo.

Proč nefunguje můj modem Xfinity?

Pokud modem Xfinity nefunguje, musíte ověřit stav kontrolky směrovače. Pokud kontrolka svítí oranžově a bliká, může se jednat o problém s internetem.

Na druhou stranu existují případy, kdy kontrolka barvu nemění. Pokud vám poskytuje potřebný signál, je to zcela v pořádku. Pokud vás však obtěžuje, můžete nechat modem zkontrolovat v servisním středisku.

Co je příčinou výpadku modemu?

Váš modem může být poškozený. Pokud se modem zobrazuje jako offline, zkontrolujte, zda je zapnutý.

Sledujte upozornění na přerušení napájení. Pokud dojde k rozsáhlému výpadku napájení, zůstane váš model offline, přestože je připojen ke zdroji napájení.

Rychlé opravy Zkontrolujte, zda jsou kabely správně zapojeny.
Vyměňte prasklé vodiče.
Restartujte směrovač nebo modem Zkontrolujte, zda jsou kabely správně zapojeny.
Vyměňte prasklé vodiče.
Reset modemu nebo směrovače Najděte na modemu nebo směrovači tlačítko resetování a jeho stisknutím jej restartujte.
Obvykle se nachází na zadní straně modemu nebo směrovače.
Tlačítko najděte a poté jej stiskněte a podržte po dobu 30 sekund.
Po 30 sekundách tlačítko uvolněte a restartujte počítač.
Zkontrolujte připojení a kabely Zkontrolujte, zda jsou kabely správně zapojeny.
Vyměňte prasklé vodiče.
Shrnutí oprav blikání oranžové kontrolky na zařízení Xfinity

Závěr

Nikdo by neměl mít potíže s přístupem k funkčnímu internetu kvůli problémům s modemem, směrovačem nebo poskytovatelem internetových služeb. Díky nápravným opatřením, která jsme probrali v tomto příspěvku, byste měli být vybaveni tak, abyste si s tímto problémem poradili, pokud se v budoucnu vyskytne.

Váš modem/směrovač Comcast Xfinity bude pravděpodobně aktualizován, pokud bliká oranžově. Neváhejte a pokuste se jej opravit pomocí výše uvedených rad. Může se však zaseknout, pokud je váš internet pomalý nebo nedostupný.

Pokud kontrolka na modemu nebo směrovači stále bliká oranžově, restartujte zařízení. Tím se problém často vyřeší a provoz se obnoví.

Pokud zjistíte, že i přes kontaktování zákaznické podpory se vám nedaří výrobek zprovoznit, je možná načase hledat náhradu. Pokud se budete pečlivě řídit odpověďmi v tomto článku, je to naštěstí nepravděpodobné a funkční bránu byste měli mít co nevidět.

Další články

  • Zelená obrazovka televizoru Samsung (důvody a rychlé opravy)
  • Můžete s internetem AT&T používat vlastní modem?
  • Lze zrcadlit obrazovku na televizoru Insignia?

Nenávidět – automatizovat